Forum DDN - Drogowskazy do Nieba.

  Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Przeszukiwarka poniższego WĄTKU:
Autor Wiadomość
Post: 5 cze 2012, o 15:44 
Offline
1000p
1000p

Rejestracja: 28 gru 2006, o 10:35
Posty: 6453
+ Abp Kazimierz Majdański
+ ARCYBISKUP

Kazimierz Majdański (1916 - 2007)

ZAŁOŻYCIEL INSTYTUTU STUDIÓW NAD RODZINĄ PRZY AKADEMII TEOLOGII KATOLICKIEJ W WARSZAWIE, PROFESOR DOKTOR HABILITOWANY TEOLOGII

ObrazekUrodzony 1 marca 1916 r. w Małgowie (Ziemia Kaliska), w roku 1934 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, w latach 1939-1945 był więziony w hitlerowskich obozach koncen­tracyjnych; po uwolnieniu wyświęcony w Paryżu na kapłana 29 lipca 1945 roku, w latach 1946-1949 odbywał studia we Fryburgu Szwajcarskim, następnie zaś był wikariuszem w parafii katedralnej we Włocławku, a potem wykładowcą w Seminarium Włocławskim; od roku1956 do roku 1965 był redaktorem naczelnym ?Ateneum Kapłańskiego?; 19 listopada 1962 roku mianowany przez Papieża Jana XXIII Biskupem pomocniczym we Włocławku, był konsekrowany 24 marca 1963 roku w katedrze włocławskiej przez Prymasa Polski, Kardynała Stefana Wyszyńskiego; mianowany 1 marca 1979 roku przez Papieża Jana Pawła II Biskupem Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej objął rządy Diecezją 10 marca 1979 roku, a uroczysty ingres do katedry odbył 8 kwietnia 1979 roku. 25 marca 1992 roku podniesiony do godności arcybiskupa ad personam i zwolniony z obowiązków pasterza diecezji.
Biskup Majdański był wielkim patriotą. Jak wspomina prof. Kazimierz Kozłowski: ?Był to Szczeciński mąż stanu wymiaru europejskiego. Szlachetny i mądry człowiek. Badał przeszłość Szczecina i Pomorza, szczególnie źródła od XI do XIII w. Poszukując w ten sposób związku tych ziem z Polską i Kościołem. Jest również symbolem i odniesieniem moralnym dla tej pomorskiej społeczności?.
Rada Miasta Szczecina nadała mu honorowe obywatelstwo. To samo uczyniła Rada Miasta Stargardu Szcz. i Polic. A za zasługi pojednania polsko-niemieckiego został odznaczony Orderem Wielkim Niemieckiego Krzyża Zasługi z Gwiazdą przyznanym przez prezydenta RFN Richarda von Weizsäcker. Ksiądz Biskup jest pierwszym Polakiem, który otrzymał tak wysokie odznaczenie. Za całokształt zasług 11 listopada 2006 r. otrzymał w pałacu prezydenckim z rąk prezydenta Rzeczypospolitej prof. Lecha Kaczyńskiego najwyższe i najstarsze Polskie odznaczenie - Order Orła Białego.
Zmarł w Niedzielę Dobrego Pasterza, 29 kwietnia 2007 r., w Godzinie Miłosierdzia.


Święto Patrona: 4 marca
Odszedł Dobry Pasterz Obrońca życia i rodziny
W niedzielę 29 kwietnia 2007 r., w Godzinie Miłosierdzia, w 91 roku życia, 62 roku kapłaństwa (święcenia przyjął 29 lipca 1945 r. z rąk bp. Karola Radońskiego) i 54 roku biskupstwa (został konsekrowany 24 marca 1963 r.) odszedł do Pana abp prof. dr hab. Kazimierz Majdański. Odszedł w dniu gdy jego diecezjanie modlili się o spełnienie woli Bożej. W prośbie do archidiecezjan abp Zygmunt Kamiński napisał: W związku z poważnym stanem zdrowia księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, mojego czcigodnego poprzednika i wieloletniego Pasterza Kościoła nad Odrą i Bałtykiem, którego osobiście bardzo cenię i darzę niezwykłym szacunkiem, proszę wszystkich wiernych o modlitwę w Jego intencji o powrót do zdrowia. Odszedł w dniu bardzo symbolicznym dla niego ? dniu uratowania go z gehenny obozu koncentracyjnego w Dachau za sprawą św. Józefa, któremu 22 kwietnia polscy duchowni, tam więzieni, złożyli Akt Zawierzenia. W Dachau (arcybiskup był osadzony 14 grudnia 1940 r.) nosząc numer obozowy 22829 na przełomie lat 1942/1943 został skierowany, wraz z grupą innych duchownych polskich, do stacji doświadczalnej, gdzie poddano go pseudonaukowym badaniom. Tylko cudem przeżył. Dlatego cała jego posługa kapłańska i biskupia oscylowała wokół życia ? tego największego daru jaki mamy. Wynikało to także z atmosfery jego rodzinnego domu. Przyszedł na świat (1 marca 1916 r. w Małgowie, ziemi kaliskiej) jako trzynaste, najmłodsze dziecko, Józefa i Rozalii z domu Mielczarek. W domu rodzinnym poznał dobrze ważność atmosfery rodzinnej w wychowaniu dziecka.
Stąd też jako biskup pomocniczy włocławski (19 listopada 1962 r. papież Jan XXIII mianował go biskupem pomocniczym we Włocławku, konsekracja odbyła się we włocławskiej katedrze 24 marca 1963 r.) w 1973 r. zorganizował samodzielny Zakład Teologii Praktycznej ? Studia nad Rodziną. W 30-rocznicę (czyli 29 kwietnia 1975 r.) ponownego narodzenia się bp. Kazimierza Majdańskiego (dzień 29 kwietnia 1945 r. stał się drugim życiem dla arcybiskupa) został on zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zatwierdzony (28 października1982 r. nastąpiło otwarcie Domu Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach). Kontynuował swoje dzieło również jako biskup szczecińsko-kamieński (1 marca 1979 ? 25 marca 1992 r.). Obecnie Instytut Studiów nad Rodziną działa w ramach Wydziału Teologicznego UKSW. Również w Szczecinie od roku akademickiego 2006/2007 powstał kierunek Studiów nad Rodziną na Wydziale Teologicznym US, jako kontynuacja powstałego jeszcze w 1979 r. ISnR.
Idąc w duchu obrony życia i rodziny pod patronatem ?Caritas? powstał ośrodek św. Brata Alberta w Szczecinie dla młodzieży męskiej. Poza tym Dom Samotnej Matki w Karwowie i w Szczecinie, przy ul. Wielkopolskiej 32. Duszpasterstwo rodzin i obrony życia stało się programem ?życia i miłości?, ogłoszonego w dzień Zesłania Ducha Świętego i Matki Kościoła 1986 r. Przyczyniło się ono m.in. do powstania, ruchu ?Miłosierni wobec najmniejszych?, którego widocznym owocem było votum życia, daru dla Papieża z 11 czerwca 1987 r. ? 234 uratowane życia najmniejszym, nienarodzonym. Pobyt papieża w Szczecinie przebiegał pod hasłem małżeństwa i rodziny. Założył również pierwszą w świecie (11 października 1986 r.) Wspólnotę Świętej Rodziny ? Pia Unio Sanctae Familiae (która została zgłoszona władzom świeckim jako Stowarzyszenie Życia Apostolskiego pn. Wspólnota Świętej Rodziny). Wyróżnieniem dla Księdza Biskupa z pewnością był fakt mianowania go 19 stycznia 1980 r. wiceprzewodniczącym i sekretarzem Papieskiego Komitetu Rodziny, a potem 6 sierpnia 1981 r. członkiem Prezydium Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. W Prezydium ks. bp K. Majdański reprezentował Europę.
Ksiądz bp K. Majdański w 13-letniej posłudze w diecezji szczecińsko-kamieńskiej ustanowił 11 dekanatów, erygował 74 parafie i 2 sanktuaria maryjne (Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny ? Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie i Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach) oraz wyświęcił 191 kapłanów diecezjalnych. Powołał do istnienia Wspólnotę Sióstr Uczennic Krzyża oraz sprowadził do Szczecina siostry karmelitanki ? Mniszki Bose Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, a także inne zakony: franciszkański, dominikański i redemptorystów. Ponadto zostały także założone domy zgromadzeń: Misjonarek Miłości m. Teresy z Kalkuty i Małych Sióstr Jezusa Karola de Foucold. Ksiądz Biskup dokonał konsekracji katedry pw. św. Jakuba Ap., poświęcił Diecezjalny Dom Rekolekcyjny oraz dom i kaplicę ?Opus Dei? ? pierwsze w Polsce. Powołał również do działania nowe struktury diecezjalne: Kapitułę Kolegiacką w Kamieniu Pomorskim, Sąd Biskupi i Diecezjalną Radę Duszpasterską. Za Jego rządów zaczął działać Szczeciński Klub Katolików. Ksiądz Biskup powołał do życia wydawnictwo ?Ottonianum?, dwutygodnik katolicki ?Kościół nad Odrą i Bałtykiem? (przekształcony z czasopisma ?Wczoraj i dziś?) oraz rozgłośnię katolicką Radia ?As?, a w pomieszczeniach kościoła św. Wojciecha w Szczecinie została otwarta diecezjalna księgarnia św. Ottona.
W okresie rządów diecezję 3-krotnie nawiedziła Matka Boga w swym Jasnogórskim Wizerunku (1982, 1983 i 1990/1991 r.). Począwszy od 1985 r. w każdy kolejny rok, wyruszała ze Szczecina. Szczególnym wyrazem formowania diecezji był obchodzony, w dniach 20-23 czerwca 1985 r. jubileusz 40-lecia ustanowienia administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. W ramach uroczystości obradowała w budującym się seminarium duchownym przy ul. Papieża Pawła VI w Szczecinie 207 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski.
Jan Antoni Kłys pierwszy redaktor naszego dwutygodnika wspomina, że Ksiądz Arcybiskup był wspaniałym mecenasem kultury i mistrzem formuły uroczystej, a także wizjonerem poczynań duszpasterskich. Praca ta miała wymiar długofalowy. Wynikało to z jego syntetycznego oglądu rzeczywistości.
Dla Biskupa ważnym wyzwaniem była budowa własnego seminarium duchownego. Wiedział, że było to dzieło bardzo trudne. Jak sam wspominał, Jego przyjaciel bp Wilhelm Pluta mówił mi, że komuniści nie pozwolą na budowę w Szczecinie seminarium. Gdy się zgodzą komuniści w Warszawie, to się nie zgodzą komuniści w Moskwie. Jednakże determinacja i stanowczość została uwieńczona erygowaniem Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie 24 marca 1981 r. Biskup, 27 czerwca 1991 r., powołał również do istnienia w Szczecinie, przy ul. Orawskiej 3, Diecezjalny Ośrodek Wychowawczy (Niższe Seminarium Duchowne).
Biskup jako profesor nie wyobrażał sobie, by w Szczecinie nie było uniwersytetu. I na tym polu Jego troska przyniosła wspaniały owoc. W październiku 1985 r. rozpoczął on swoją działalność. Były rektor US prof. Tadeusz Wierzbicki wyrażając wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi za te zabiegi powiedział, że: ?kształcenie 40 tys. studentów dla Pomorza to wielka sprawa?. Dzisiaj w ramach US studiuje 37 tys. osób. oraz działa Wydział Teologiczny liczący 926 studentów. A Biskup Majdański 3 października 1992 r. otrzymał pierwszy, w młodych dziejach tej uczelni, doktorat honoris causa.
Wizyta papieża Jana Pawła II w Szczecinie była największym wydarzeniem w dziejach Pomorza. Biskup wręcz nalegał na papieża Jana Pawła II o pielgrzymkę do Szczecina, mówiąc: ?Ojciec św. powinien być w Szczecinie, bo inaczej obciąży to moje sumienie. A gdy papież zapytał czy nie będzie przeszkód ? odpowiedziałem, że nie będzie. I Przyjechał?. Była to tym bardziej ważna wizyta, że słowa papieża w tym miejscu miały rangę europejską. Papież - jak wspominał bp K. Majdański - wiedział: ?co znaczy Szczecin, co znaczy Odra i co znaczą porty szczecińskie. Dlatego tak mocno zagrzmiał: Wieje wiatr, wiatr od naszego morza?.
Nie obyło się bez trudnych chwil, które zdominowane zostały przez zmiany społeczno-polityczne. Strajki Sierpnia ?80, dzięki zabiegom Księdza Biskupa zostały zakończone podpisaniem 30 sierpnia porozumień stoczniowców z władzami, dzięki którym mógł powstać NSZZ ?Solidarność?. Zarówno w tą, jak i w rocznicę wydarzeń grudnia 1970 r. były odprawiane Msze św. Wielką troską duszpasterską otoczył Ksiądz Biskup również strajkujących stoczniowców i pracowników zajezdni WPKM w trudnych dniach 1988 r. W czasie stanu wojennego - za wolą Księdza Biskupa Kościół otoczył opieką duchową i charytatywną internowanych, uwięzionych oraz ich rodziny. Księża Biskupi sami odwiedzali internowanych w Goleniowie i Wierzchowie. Powołany został Biskupi Komitet Społeczno-Charytatywny. W rozmowie z wojewodą szczecińskim Stanisławem Malcem mówił: ?Nie może już więcej lać się polska krew, tak jak lała się podczas wojny?. Miał odwagę rozmawiać z wojewodą, ministrami. Pełnił rolę mediatora i proponował rozwiązania na przyszłość.
Kazimierz Drzazga były związkowiec powiedział: ?W Szczecinie ukazała się gazeta ?Jedność? i to stąd szło wołanie o jedność w Ojczyźnie. Stąd też Biskup 17 grudnia 1989 r. wołał: ?Niech moja ojczyzna nie będzie skłócona, niech nasza ojczyzna nie będzie skłócona... bo to jest nie tylko przeciw nam, ale przeciw Bogu?.
Biskup Majdański był wielkim patriotą. Jak wspomina prof. Kazimierz Kozłowski: ?Był to Szczeciński mąż stanu wymiaru europejskiego. Szlachetny i mądry człowiek. Badał przeszłość Szczecina i Pomorza, szczególnie źródła od XI do XIII w. Poszukując w ten sposób związku tych ziem z Polską i Kościołem. Jest również symbolem i odniesieniem moralnym dla tej pomorskiej społeczności?.
Rada Miasta Szczecina nadała mu honorowe obywatelstwo. To samo uczyniła Rada Miasta Stargardu Szcz. i Polic. A za zasługi pojednania polsko-niemieckiego został odznaczony Orderem Wielkim Niemieckiego Krzyża Zasługi z Gwiazdą przyznanym przez prezydenta RFN Richarda von Weizsäcker. Ksiądz Biskup jest pierwszym Polakiem, który otrzymał tak wysokie odznaczenie. Za całokształt zasług 11 listopada 2006 r. otrzymał w pałacu prezydenckim z rąk prezydenta Rzeczypospolitej prof. Lecha Kaczyńskiego najwyższe i najstarsze Polskie odznaczenie - Order Orła Białego.
Kazimierz Majdański był człowiekiem służącym prawdzie. Wiedział, że służąc prawdzie służy wolności, wyzwoleniu człowieka i narodów, służy życiu. W ostatnich słowach, przekazując słowa przebaczenia i wdzięczności kapłanom i wiernym Pomorza, prosił: ?Dbajcie o Pomorze, dbajcie o ujście Odry, dbajcie o porty na Północy Polski?. Ostatnia opublikowana wypowiedź Księdza Arcybiskupa: ?Słuchać Boga, by żyć?
ks. Grzegorz Wejman

źródło: http://www.diecezja.szczecin.pl/wspolno ... jdanski_31

_________________
+ Z Bogiem i Maryją.


Na górę
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Przejdź do:  
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Czytając to Forum DDN, wyrażam swoją Miłość do Maryi i Jezusa Chrystusa, wierząc w Jego Wszechmoc i Miłosierdzie.

"Od Prawdy zależy przyszłość naszej Ojczyzny" - święty Jan Paweł II

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy Jezu Ufam Tobie!