Forum DDN+. Duch, Dusza i Serce znajdą tu Natchnienia, świadectwa i pomoc.
http://www.drogowskazydonieba.com/

* MODLITWY Św. Ojca Pio i za jego wstawiennictwem
http://www.drogowskazydonieba.com/viewtopic.php?f=84&t=49532
Strona 1 z 1

Autor:  Admin_DDN [ 7 paź 2014, o 18:43 ]
Tytuł:  * MODLITWY Św. Ojca Pio i za jego wstawiennictwem

MODLITWY za wstawiennictwem Św. Ojca Pio i do Św. Ojca Pio

Autor:  Admin_DDN [ 7 paź 2014, o 18:43 ]
Tytuł:  Re: * MODLITWY Św. Ojca Pio i za jego wstawiennictwem

1. Nowenna do św. Ojca Pio


Nowenna jest szczególną formą modlitwy. Jest wytrwałym przypominaniem sobie i siebie przed Bogiem w potrzebie realizacji słów Chrystusa: "Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam..." Nowenna to wytrwała modlitwa bespośrednio do Boga, przez wstawiennictwo Maryi, przez wstawiennictwo świętych. To swoista modlitwa wstawiennicza, własna - we własnej intencji, czy też intencji bliźnich, ale opierająca się na szczególnym wstawiennictwie Pośredników, jakich Bóg postawił na naszej drodze życia.
Poniżej tekst nowenny, modlitwy wstawienniczej przez pośrednictwo Ojca Pio.

Szczególnymi dniami "prowokującymi do modlitwy dziewięciu dni" to czas przed rocznicą stygmatyzacji, śmierci, czy narodzin Ojca Pio.
Dzień 1. Błogosławiony Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga, wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie .........,
którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego Wolę.
Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

Dzień 2. Błogosławiony Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka, by wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga, ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji ..........,
którą ci przedkładam.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

Dzień 3. Błogosławiony Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą, módl się za mną w moich trudnościach .........
i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

Dzień 4. Błogosławiony Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę ......
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

Dzień 5. Błogosławiony Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykle zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja, bądź ze mną w moim doświadczeniu ..........,
abym ufał w miłość Bożą.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

Dzień 6. Błogosławiony Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba, bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę ..........
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

Dzień 7. Błogosławiony Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości, módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę ..........
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu .....

Dzień 8. Błogosławiony Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go, w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar .........,
o który cię z ufnością proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

Dzień 9. Błogosławiony Ojcze Pio, Maryja była ci Matką najmilszą, Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi, przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie..........
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...źródło: http://www.opio.waw.pl/patron_nowenna.php

Autor:  Admin_DDN [ 7 paź 2014, o 18:46 ]
Tytuł:  Re: * MODLITWY Św. Ojca Pio i za jego wstawiennictwem

2. Modlitwa ofiarowania cierpienia


"Panie Jezu Chryste, oddaję Ci siebie wraz
ze wszystkimi swoimi cierpieniami fizycznymi
i duchowymi. Oddaję Ci caty swój lęk przed
cierpieniem i śmiercią oraz poczucie
nieużyteczności cierpienia.

Pragnę jednoczyć się z Tobą, Jezu,
w Twoim cierpieniu na krzyżu za zbawienie
świata, aby z tego źródła naszego
zbawienia czerpać moc uzdrowienia,
siły do niesienia cierpienia oraz
radość z Twojego zwycięstwa nad szatanem,
cierpieniem, grzechem i śmiercią.

Święty Ojcze Pio, módl się za nami
i pomagaj nam w ofiarowywaniu cierpienia
za nawrócenie grzeszników oraz
w intencjach całego Kościoła!".

Autor:  Admin_DDN [ 7 paź 2014, o 18:47 ]
Tytuł:  Re: * MODLITWY Św. Ojca Pio i za jego wstawiennictwem

3. Litania do św. O. PioKyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, ....zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,

....zmiłuj się nad namiŚwięty Ojcze Pio, ....módl się za nami.
Wierny natchnieniom Ducha Świętego,
Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa,
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu,
W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela,
Cieszący się nadprzyrodzonymi darami,
Ozdobo zakonu franciszkańskiego,
Niosący światu dobro i pokój,
Wybrane naczynie świętości i łaski,
Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem,
Postrachu duchów piekielnych,
Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego,
Nauczający bardziej przykładem niż słowem,
Wzorze miłości Boga i bliźniego,
Spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
Opiekunie cierpiących,
Pociecho nieszczęśliwych,
Znoszący upokorzenia z cierpliwością,
Mężny wśród przeciwności,
Wzorze franciszkańskiego ubóstwa,
Wzorze czystości kapłańskiej,
Mężu doskonałego posłuszeństwa,
Miłośniku życia ukrytego,
Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa,
Możny nasz orędowniku u Boga,

....módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K. Módl się za nami św. Ojcze Pio,
L. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że św. Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

źródło: http://liturgicalcenter.org/?a=liturg&s ... ink_id=588
http://www.opio.waw.pl/patron_litania.php

Autor:  Admin_DDN [ 7 paź 2014, o 18:56 ]
Tytuł:  Re: * MODLITWY Św. Ojca Pio i za jego wstawiennictwem

4. Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa odmawiana przez świętego Ojca Pio1. O mój Jezu, któryś powiedział. „Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam", oto pukam, szukam, proszę o łaskę...
Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario.... Chwała Ojcu...

2 O mój Jezu, któryś powiedział; ,,O cokolwiek będziecie prosili Ojca, da wam w imię moje", oto ja w imię Twoje proszę Twego Ojca o Łaskę
Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała 0jcu...

3. O mój Jezu. któryś powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą", oto w oparciu o nieomyl­ność Twoich słów proszę Cię o łaskę...
Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario.... Chwała Ojcu...


Najświętsze Serce Jezusa: wierzę i ufam Tobie.
Najświętsze Serce Jezusa, które nie może nieulitować się nad nieszczęśliwymi, miej miłosierdzie nade mną biednym grzesznikiem i udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej Matki.
Święty Józefie, tak bardzo złączony z Najświętszym Sercem Jezusa, módl się za nami.
***
źródło: http://sanctus.pl/index.php?grupa=44&po ... 65&doc=201

Autor:  Admin_DDN [ 7 paź 2014, o 18:56 ]
Tytuł:  Re: * MODLITWY Św. Ojca Pio i za jego wstawiennictwem

5. Modlitwa Jana Pawła II. do św. Ojca Pio.Naucz nas również, prosimy Cię, skromności serca, żebyśmy zostali przyjęci do uczniów Ewangelii, którym Ojciec obiecał, że uczyni ich uczestnikami Królestwa.
Użycz nam spojrzenia wierzącego, który w obliczu ubogich i cierpiących potrafi rozpoznać zawsze Oblicze Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Udziel nam pomocy w godzinie walki, w chwili próby.
A gdy upadniemy, pozwól nam doznać radości otrzymania w Sakramencie przebaczenia.
Naucz nas poddania Maryi, Matce Jezusa i Matce nas wszystkich.
Bądź z nami w ziemskim pielgrzymowaniu i zaprowadź nas do szczęśliwości Ojczyzny, gdzie kiedyś będziemy przebywać, by na wieczność wychwalać Chwałę Bożą.
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


* Dzięki tej modlitwie uznanej i zatwierdzonej przez Kościół Katolicki odnotowano na przestrzeni ostatnich lat mnóstwo cudów i uzdrowień.

Autor:  Admin_DDN [ 7 paź 2014, o 18:59 ]
Tytuł:  Re: * MODLITWY Św. Ojca Pio i za jego wstawiennictwem

6. Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg św. Ojca Pio1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam", wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą", wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen.

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami.źródło: http://www.opio.waw.pl/patron_koronka.php

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/